Home » Fighting Irish

Fighting Irish

original_leprechaunCo je ve jméně?
Jak se Notre Dame stala Bojujícími Iry?

Když irský bojovník za svobodu Éamon De Valera přišel do Ameriky v roce 1919, aby získal peníze a srdce kvůli své věci, první zastávkou byl Bostonský Fenway Park, kde bylo politické shromáždění o 60 000 lidech, což je na tehdejší poměry stadionový rekord v návštěvnosti.

Někteří lidé se můžou ptát, jak je možné, že univerzita založená francouzským knězem v pustině severní Indiany přišla ke své přezdívce?

Překvapivě se jedna teorie váže k návštěvě Valery, který byl v roce 1916 součástí Velikonočního povstání, po kterém skončil ve vězení a odsouzen k smrti. Dostal amnestii, byl zvolen do parlamentu a poté byl znovu zatčen Angličany. Uprchl a vydal se do Ameriky, aby zabránil svého opětovnému zatčení.

Uchvácen zemí, byl 15. 10. 1919 v Notre Dame vítán budoucím Irským prezidentem jako hrdina. Studentská publikace Scholactis naznačuje, že jeho návštěva naklonila kampus k mínění k přezdívce “Fighting Irish”, ačkoli to není úplně jisté. De Valera zasadil strom svobody jako památník své návštěvy. Jen týden na to byl vyrván i s kořeny a hozen do jednoho z jezer v okolí kampusu studentem s unionistickým přesvědčením.

Tak jako tak, je to pouze příběh. Ve skutečnosti nikdo jistě neví, jak se Notre Dame dostala do spojení s Iry. Vše co máme, je pouze domněnka. To je ale přesně irský způsob, ne? Nikdy nedovolit pravdě, aby stále v cestě dobrého příběhu.

Je pravda, že čtyři ze šesti členů řádu, kteří v roce 1842 s knězem Edwardem Sorinem zakládali Notre Dame, byli Irové. A že téměř všichni Sorinovi nástupci si nárokovali irský původ a také studentský sbor měl vždy silné irské zastoupení.

0000ndhistorPřezdívka The Fighting Irish byla nejprve vytvořena pro irské imigranty, kteří bojovali v Občanské válce za Unii, kde se nazývali Irskou brigádou, včetně tří regimentů z New Yorku. Na jejich odvahu bylo později vzpomenuto v básni od Joyce Kilmera. To je také irský způsob. Irská báseň často vylepší boj, porážku otočí na nekončící slávu. Univerzita má platný nárok na tuto přezdívku, protože milovaný kaplan brigády Rev, William Corby, se později stal třetím prezidentem Notre Dame.

První použití přezdívky „Fighting Irish“ pro Notre Damské sportovní týmy se uskutečnilo v roce 1909, kdy legenda říká, že hráčova poločasová řeč během utkání proti Michiganu inspirovala k divokému comebacku. Ten údajně jmenovitě křičel na své spoluhráče “Dolan, Kelly, Glynn a Ryan. Co je s vámi, chlapci? Jste všichni Irové, nebojujete, jako by to pro vás nic neznamenalo!“ Novinové zprávy vyzvedly tuto historku a přičítaly jí vítězství Irů.

Dle historika a autora Murrayho Sperbera je nejvíce rozšířené a přijímané vysvětlení, jak se usadila historka u Notre Damských sportovních týmů, více pozvolnější než tak dramatická. Během desátých a dvacátých let 19. století byly stereotypy a etnické pomluvy proti emigrantům, katolíkům a Irům otevřeně vyjadřovány. Tisk se často o Notre Dame vyjadřoval jako o Katolících, nebo hůř jako papežských špinavých Irech, protože škola byla z největší části obsazena katolickými migranty, mnozí u nich byli Irové. Univerzitní lídři se zlobili na toto označení a školní publikace nazývali tým “Gold and Blue” nebo “Notre Damers”.

face_of_program03Toto byla také éra kouče Knuta Rockneho, kdy se Notre Damský fotbalový tým poprvé dostal na národní mapu. Rockneho týmy byly často nazývány Rovers (Tuláci) nebo Ramlers (Turisti), protože cestovali široko daleko, což byla před nástupem komerčních letadel neobvyklá praxe. Tato jména byla také urážkou školy, proto navrhl, aby byla více zaměřena na fotbal než na školu.

Rockne mohl být Nor, ale měl irský talent na vyprávění příběhů a dramat. Přirozený prodejce, najal studentské tiskové agenty, aby jim pověděl týmovou historku. Někteří z nich začali používat přezdívku „Fighting Irish“, aby tak charakterizovali houževnatost outsidera jeho týmu. Našli tak způsob, jak otočit posměšnou narážku s náznakem opilecké rvačky do výrazu vítězství. Někteří studenti si začali vážit této přezdívky. Přivlastněním tohoto přízviska jej trasformovali na symbol hrdosti. V šedesátých letech se stejný proces opakoval u Skřítka (Leprechaun), což byla tradiční anglická karikatura Irů. Nyní to je týmovým maskotem.

Přezdívka „Fighting Irish“ byla někým přijímána a jinými opovrhována. V roce 1919 se ve školním tisku objevil dopis od studenta, který kritizoval tuto přezdívku, protože mnoho studentů nebylo irského původu. Ostatní jí bránili s tvrzením, že “Nemusíme být z Irska, abychom nebyli Irové.”

V časných dvacátých letech začal tisk vyzdvihovat přezdívku „Fighting Irish“, aby tak charakterizoval nesmrtelného duchu Rockneho týmů. Jeden z bývalých Rockneho tiskových agentů zpopularizoval tento termín, když se stal sloupkařem v New York Daily News.

ND-Fr-WalshMálo známá událost, která se přihodila v roce 1924, mohla nechtěně přispět k Fighting Irish tradici. V nedávno vydané knize, absolvent Todd Tucker popisuje, jak se v tomto roce studenti Notre Dame násilně střetli s antikatolickým Ku Klux Klanem. Víkend nepokojů řídil klan ze South Bendu a pomohl ukončit rostoucí sily v Indianě v době, kde guvernér byl jeho členem.

A konečně v roce 1927 univerzitní prezident Rev. Matthew Walsh, C.S.C. rozhodl, že „Fighting Irish“ je nejvhodnější ze všech výsměšných přezdívek. V prohlášení řekl: „Univerzitní orgány nejsou v žádném případě proti tomu, aby název „Fighting Irish“ byl použit pro naše týmy. Upřímně doufám, že můžeme být hodni ideálu zakotveném v termínu „Fighting Irish“.

Dnes má Notre Dame Keough-Naughton Institute pro irská studia s význačnými odborníky na irský jazyk, literaturu, historii a vědu. Notre Dame má mezinárodní studijní program v Irsku a její kampus je největší centrum pro studování irského jazyka mimo Dublin. Přesto všechno, Notre Dame byla formována a je stále ovlivňována nezdolností a žízní po učení irského lidu.

Ideál byl výmluvně popsán irskou prezidentkou Mary MC Aleeseovou při promoci v Notre Dame v roce 2006:

„V jazyce, který tu používáte, the „Fighting Irish“ co ve skutečnosti znamená, když o tom hovoříme. Je to nezdolný duch, nikdy nejistý, vždy plně oddaný k životu jako takovému. To je opravdový duch the „Fighting Irish“ .

Přeloženo z webu nd.edu

Zápasy

vs. StanfordStanfordDatum: 25. listopadu 2017

Profily hráčů

Tony Rice Tony RiceAktivní v ND: 1986-1989